Ενεργειακές κλάσεις

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2012 12:24

Γράφει η Ελένη Κατσίμπρα
Γεωγράφος, M.Sc.

Η ενεργειακή κλάση αναφέρει την απόδοση κάθε συσκευής σε σχέση με την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει κατά τη λειτουργία της. Οι μεγάλες, λεγόμενες ως λευκές, διακρίνονται σε επτά ενεργειακές κλάσεις από το Α έως το G, με την Α να παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση και συνεπώς την πιο οικονομική λειτουργία και την G να αντιστοιχεί σε μη αποδοτικές συσκευές. Είναι σημαντικό να επιλέγει κανείς συσκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης γιατί εξοικονομείται ενέργεια, γεγονός που σημαίνει, μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος και συμβολή στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την επερχόμενη κλιματική αλλαγή.

 

1. Η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή ετικέτα των ηλεκτρικών συσκευών

Η ευρωπαϊκή οδηγία 92/75/EEC που κατατέθηκε το Σεπτέμβριο του 1992 αφορά στις ενδείξεις των ετικετών των οικιακών συσκευών, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Η Ενεργειακή Ετικέτα της ευρωπαϊκής οδηγίας συμπεριλαμβάνεται σε μια σειρά μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρόγραμμα της κατανάλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ονομάζεται SAVE (Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency). Παρεμφερή μέτρα αποτελούν η οδηγία Hot Water Boiler Efficiency (92/42/EEC), η οδηγία 93/76/EEC, η οποία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να εισάγουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η οδηγία 96/57/EC που αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα των οικιακών ψυγείων, καταψυκτών και των συνδυασμών τους.

Η οδηγία της Ενεργειακής Ετικέτας προβλέπει ότι οι ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να περιλαμβάνουν ετικέτες που θα απεικονίζουν την ενεργειακή κατανάλωσή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση με παρόμοιες συσκευές και μοντέλα. Ο σκοπός της οδηγίας είναι να προσανατολίζεται η προτίμηση των καταναλωτών σε περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές από αυτές με μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, με αποτέλεσμα οι λιγότερο αποδοτικές συσκευές να αποσύρονται.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επικουρικές οδηγίες, οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να ταξινομούνται ώστε να απεικονίζουν τη μέγιστη ενεργειακή τους κατανάλωση. Τα ενεργειακά σχήματα βασίζονται σε μια σειρά εξισώσεων που δίνονται από την κατάλληλη οδηγία [1].

2. Ενεργειακές ετικέτες

Η ενεργειακή απόδοση των ηλεκτρικών συσκευών κατατάσσεται σε ενεργειακές κλάσεις από το Α έως το G, όπου το Α είναι  η ενεργειακά αποδοτικότερη κλάση και G η ενεργειακά λιγότερο αποδοτική. Οι  πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιέχονται επίσης στους καταλόγους πώλησης και να παρέχονται από τους λιανοπωλητές και τις ιστοσελίδες. Σε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι πρόοδοι  που σημειώθηκαν στον  τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ορίσθηκαν οι κατηγορίες A+ και Α++ για τις ψυκτικές συσκευές.

Οι ενεργειακές ετικέτες περιλαμβάνουν τέσσερα τουλάχιστον μέρη, όπου αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

F7 Katsibra

Ετικέτα διαβάθμισης ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρικών συσκευών[4]

3. Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Eco-Label

F7 Katsibra1

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Eco-Label απεικονίζει ένα ζωγραφιστό λουλούδι και διασφαλίζει ότι η διαδικασία παραγωγής και τα εξαρτήματα της συσκευής δεν επιβαρύνουν σοβαρά το περιβάλλον, τόσο κατά το λειτουργικό χρόνο ζωής της, όσο και μετά την απόθεσή της σε σημεία διαχείρισης αποβλήτων. Το ECO-LABEL θεσπίστηκε το 1992 από την Ε.Ε. πιστοποιώντας ότι τα προϊόντα που φέρουν το «λουλούδι» έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φορείς ως προς τη συμμόρφωσή τους με αυστηρά οικολογικά κριτήρια και επιδόσεις.

Η συγκεκριμένη σήμανση είναι προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι μόνο αν το επιθυμούν οι ίδιες οι κατασκευάστριες εταιρείες υποβάλλουν τη διαδικασία παραγωγής τους σε ελέγχους του κοινοτικού συστήματος απονομής του οικολογικού σήματος Eco-Label. Μέχρι τώρα έχουν πιστοποιηθεί 23 διαφορετικές ομάδες προϊόντων και έχουν ήδη χορηγηθεί περισσότερες από 250 άδειες για πολλές εκατοντάδες προϊόντα.

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ απονέμεται από το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUEB) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. [2].

4. Νέες ετικέτες σήμανσης ενεργειακής απόδοσης

Ο νέος σχεδιασμός της ετικέτας σήμανσης ενεργειακής απόδοσης των συσκευών που ενέκρινε στις 18/05/2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες για την κατανάλωση των οικιακών συσκευών και άλλων προϊόντων, ενώ από εδώ και στο εξής όλες οι διαφημίσεις που θα αναφέρονται στην ενεργειακή απόδοση ψυγείων, πλυντηρίων ή φούρνων θα πρέπει να αναφέρουν την ενεργειακή κλάση των προϊόντων αυτών.

Οι κατασκευαστές υποχρεούνται να επισημαίνουν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα από το εάν ανήκει σε υψηλή (Α, σκούρο πράσινο) ή χαμηλή (G, κόκκινο) ενεργειακή κλάση. Ανάλογα με το είδος της συσκευής, η σήμανση αναφέρει επίσης την κατανάλωση νερού, τα επίπεδα θορύβου καθώς και την εκπομπή θερμότητας.

Η νέα σχεδίαση των ετικετών ενεργειακής απόδοσης για τις οικιακές συσκευές περιορίζει το συνολικό αριθμό των ενεργειακών κλάσεων σε επτά. Σε περίπτωση εισαγωγής νέων κλάσεων, όταν προστίθεται μια νέα ανώτατη ενεργειακή κλάση, η κατώτατη θα πρέπει να αλλάξει: Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από τα ήδη υπάρχοντα υπαχθεί στην ενεργειακή κλάση A+, τότε η χαμηλότερη ενεργειακή κλάση θα είναι η F, κ.ο.κ. (νέο προϊόν στην κλάση Α++, τότε η κατώτατη κλάση θα είναι η Ε, νέο προϊόν στην κλάση Α+++, τότε η κατώτατη κλάση θα είναι η D).

Οι ενεργειακές κλάσεις των συσκευών που θα αποκτήσουν σήμανση (για παράδειγμα οι βραστήρες, οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά και οι κονσόλες παιχνιδιών) θα αποφασιστούν από ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όλες οι διαφημίσεις που αναφέρονται στην κατανάλωση ενέργειας ή στην τιμή ενός συγκεκριμένου μοντέλου μιας οικιακής συσκευής, θα πρέπει να αναφέρουν την ενεργειακή της κλάση. Αυτή η επιπλέον πληροφόρηση θα βοηθά τους καταναλωτές να επιλέγουν τα προϊόντα βασιζόμενοι στην ενέργεια που καταναλώνουν και στα χρήματα που μπορούν να εξοικονομήσουν μακροπρόθεσμα από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Το ίδιο θα ισχύει και για τα εγχειρίδια χρήσης των συσκευών και τα διαφημιστικά φυλλάδια των κατασκευαστών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Μελλοντικά, οι ετικέτες αυτές θα πρέπει να μπαίνουν και σε άλλα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως τα επαγγελματικά ψυγεία, οι προθήκες, οι επαγγελματικές κουζίνες, οι αυτόματες μηχανές πώλησης και τα μηχανήματα εργοστασίων. Επιπλέον, η υποχρέωση της ενεργειακής σήμανσης θα ισχύει και για οικοδομικά υλικά, καθώς και για προϊόντα που δεν καταναλώνουν ενέργεια, αλλά "έχουν σημαντική άμεση ή έμμεση επίδραση" στην εξοικονόμηση ενέργειας (τζάμια παραθύρων, εξώπορτες).

Μετά τη δημοσίευση των νέων κανόνων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη θα έχουν διορία ενός χρόνου για την ενσωμάτωσή τους στην εθνική νομοθεσία [3].

 


Πηγές :

1. http://www.conformance.co.uk/directives/ce_energy.php

2. www.epaggelmaties.com/anthis/ecolabel.html

3. http://www.enet.gr

4. http://www.greenaction.gr

5. http://www.eco-label.com