«Νέες υπηρεσίες συμβουλευτικής της εταιρίας Ορίζοντας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ - ΜΜΕ.»

 Ορίζοντας

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Νέες υπηρεσίες συμβουλευτικής της εταιρίας Ορίζοντας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ - ΜΜΕ.»

 

Η εταιρεία ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο της συμβουλευτικής στην Ελλάδα με αντικείμενο την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία, ανέπτυξε την υπηρεσία e-consulting με στόχο να συμβάλλει στην εξ αποστάσεως γρήγορη και αποτελεσματική συμβουλευτική των ενδιαφερόμενων ιδιωτικών ή δημόσιων οργανισμών, ΟΤΑ, επιμελητηρίων, επιχειρήσεων, ιδιωτών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλων συνεργατών.

 

Η υπηρεσία e-consulting, την οποία προσφέρει η ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ χρηματοδοτείται από το  πρόγραµµα ΕΣΠΑ με τίτλο «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού – Εµπορίου & Υπηρεσιών». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Στόχοι του προγράμματος αυτού είναι η ενίσχυση της ελληνικής παραγωγικής βάσης της οικονομίας, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των περιφερειών της χώρας, της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας καθώς και ανταγωνιστικότητας.

               

Σε αυτό το πλαίσιο, και χρησιμοποιώντας την υπηρεσία e-consulting, ο εκάστοτε ενδιαφέρομενος είναι σε θέση να μελετά, αναπτύσσει και εξελίσσει την επιχειρηματικότητα του και την ανταγωνιστικότητά του μέσα από επιδοτούμενα πρόγραμματα κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής, πρωτοποριακής συμβουλευτικής φόρμουλας, και μάλιστα σε πολύ χαμηλό κόστος. Με την απλή σύνδεσή του στο internet μπορεί πλέον ο πελάτης της ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία που θα του προσφέρει το προσωπικό της εταιρείας.

 

Μετά από προσεκτικό σχεδιασμό και μελέτη της υπηρεσίας e-consulting, η ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ παρέχει τις  εξής ευκαιρίες: Με τη συμβουλευτική συνδρομή, ετοιμάζει φάκελο υποψηφιότητας σε επιδοτούμενα προγράμματα, επιχειρησιακά σχέδια και σχέδια marketing, υλοποιεί τα επιδοτούμενα προγράμματα καθώς επίσης και διατηρεί συνέχεια ενημερωμένους τους πελάτες της για νέες ευκαιρίες, καλές πρακτικές και προσφέρει δωρεάν υλικό για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων.

 

Ο κάθε πελάτης της e-consulting υπηρεσίας βγαίνει διπλά κερδισμένος, καθότι μπορεί με λίγα κλικ στο διαδίκτυο να επεκτείνει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, από τη στιγμή που έχει πρόσβαση σε συνεχώς ανανεούμενο υλικό (templates, δικαιολογητικά, κ.ά.), και μέσα από την ηλεκτρονική συμβουλευτική και εντρύφησή του, γράφει τη δική του πρόταση για επιδοτήσεις, την ελέγχει ο ίδιος μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό της ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, εμπλουτίζει τις γνώσεις του με την εξατομικευμένη υποστήριξη που του παρέχεται και είναι σε θέση ακόμα και να υπολογίσει τη βαθμολογία της πρότασής του. Δουλεύοντας με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, ταυτόχρονα όμως κερδίζει πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία για την εκάστοτε πρόταση που θα προετοιμάσει.

Αναζητήστε στην Οίκοpress

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Επισκεφθείτε επίσης

 

bio trikala logo

ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Social Activism

paratiritiriokp

solon

Ερύμανθος Κοινωφελής Εργασία

edo-mko

Επισκεφθείτε τα Blog Μας

TheBlogIconBlogger 

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο

Βασίλης Τακτικός – Συγγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία

Δημοσιογραφία Πολιτών

Συμμετοχική Δημοκρατία

Η Επανάσταση των Social Media

Πράσινες Πόλεις

Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον

Διαδραστική Παιδεία μέσω της Τέχνης

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Social Activism in the World

Κοινωνική Οικονομία

 

Συμπράττων φορέας

Περιφέρεια Αττικής