Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ

Από 1/7/2012 είναι ανοιχτό το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.

Περισσότερα...

Ψηφιακή Τουριστική Προβολή Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - 2ος Κύκλος

ΕΣΠΑ

Από τις 12/10/2012 έως και τις 12/11/2012 δίνονται ενισχύσεις στην ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. (2ος κύκλος) για την προσέλκυση τουριστών - επισκεπτών μέσω της ψηφιακής προβολής – προώθησης - δικτύωσης:

- των προσφερομένων υπηρεσιών (τουριστικών, πολιτιστικών κ.ά.),

- των διαθέσιμων τουριστικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών πόρων, καθώς και

- των περιοχών ή της Περιφέρειας Ι.Ν. ως σύνολο,

στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013».

Περισσότερα...

Ενεργειακά ευφυή Θεματικά Μουσεία σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Από 26/3/2012 έως 22/10/2012 δίνονται ενισχύσεις σε πρότυπα επιδεικτικά ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε υφιστάμενα κτήρια θεματικών μουσείων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».

Περισσότερα...

Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος

Από 6/4/2012 έως 31/10/2012 δίνονται ενισχύσεις σε ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ, που αποσκοπούν στη δραστική μείωση των παθογόνων της ιλύος (υγειονοποίηση) ή/και στη δραστική αύξηση της περιεκτικότητας στερεών,

Περισσότερα...

Μέτρα για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Από 29/4/2010 έως 31/12/2013 δίνονται ενισχύσεις σε κοινωνική εργασία, υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες για τη ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Περισσότερα...

Αναζητήστε στην Οίκοpress

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Επισκεφθείτε επίσης

 

bio trikala logo

ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Social Activism

paratiritiriokp

solon

Ερύμανθος Κοινωφελής Εργασία

edo-mko

Επισκεφθείτε τα Blog Μας

TheBlogIconBlogger 

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο

Βασίλης Τακτικός – Συγγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία

Δημοσιογραφία Πολιτών

Συμμετοχική Δημοκρατία

Η Επανάσταση των Social Media

Πράσινες Πόλεις

Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον

Διαδραστική Παιδεία μέσω της Τέχνης

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Social Activism in the World

Κοινωνική Οικονομία

 

Συμπράττων φορέας

Περιφέρεια Αττικής