Ποια είναι τα 120 επαγγέλματα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για εξαγωγές

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 06 Αυγούστου 2013 13:21

Αναδημοσίευση απο imerisia

Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για 120 επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες φέρνει νέο κοινοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης.

 

Σκοπός είναι η επιδότηση δράσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να κάνουν εξαγωγές. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται στους κλάδους της μεταποίησης, του χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών είναι η αναβάθμιση των προϊόντων μέσα από την ανανέωση ή την αλλαγή της παραγωγικής δραστηριότητας καθώς και η καλύτερη προβολή τους στις ξένες αγορές.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» είναι 30 εκατ. ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως και 55% για δαπάνες ύψους από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Οι υψηλότερες επιδοτήσεις δίνονται στις μικρές και τις μεσαίες, και οι χαμηλότερες στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ανάμεσα στις επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης είναι από τους κλάδους της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, του ξύλου, της κατεργασίας δέρματος, των εμπορικών αντιπροσώπων οχημάτων και ανταλλακτικών, των συνεργείων αυτοκινήτων, αλλά και επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες, τους σχεδιαστές, γραφίστες κ.λπ.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Μεταποίηση

Μεγάλες επιχειρήσεις από τους συγκεκριμένους κλάδους των τομέων της μεταποίησης, των κατασκευών και υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν δικό τους επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις της πρώτης κατηγορίας, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι μεταποιητική. Μπορούν βέβαια να καταθέσουν μόνο δικό τους επενδυτικό σχέδιο αλλά με χαμηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις όλων των τομέων είναι για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες κάτω των 250 ατόμων 45%, και για του εμπορίου 35%. Για τις μεγάλες 30%.

Στο 55% ανέρχεται η επιχορήγηση για τις συνεργασίες των μικρών και μεσαίων όλων των κλάδων των επιχειρήσεων, ενώ για τις συνεργασίες των μεγάλων το ποσοστό είναι 45%.

Ποιες δαπάνες ανά κατηγορία καλύπτονται και σε ποιον βαθμό

Οι επιλέξιμες δαπάνες και τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία είναι:

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τις δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης, της διαφήμισης και των σχεδιαστών.

Για όλες τις άλλες επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες το εύρος των προϋπολογισμών των επενδυτικών σχεδίων είναι από 20.000 έως 200.000 ευρώ.

Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί είτε με ιδίους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και του ΕΤΕΑΝ.

Η διαδικασία υποβολής είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική και μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

Κατάλογος
Οι κατηγορίες επαγγελματιών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στις ιστοσελίδες:

Υπουργείο Ανάπτυξης: www.ypoian.gr , www.mindev.gov.gr

Γενική γραμματεία Βιομηχανίας: www.ggb.gr

ΕΣΠΑ: www.espa.gr

Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας: www.antagonistikotita.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ