Επιδότηση ανέργων μέχρι 600 ευρώ μηνιαίως για αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 12:11

Από 1/7/2013 έως 31/10/2014

Ωφελούμενοι είναι:

α) Ως άτομα μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι:

ή

ή

ή

 

β) Ως άτομα πολύ μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.

Οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από τις  επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία όπου είναι εγγεγραμένοι άνεργοι.

Τι χρηματοδοτείται

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτούς και ημερομισθίους) ανέρχεται στο 50% του συνόλου των α)ακαθάριστων πραγματικών μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου) και β) των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται: α) σε 12 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε μειονεκτική θέση β) σε 12 έως 24 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε πολύ μειονεκτική θέση. Για προσλήψεις ατόμων έως 31/10/2013, 24 μήνες. Για προσλήψεις ατόμων από 1/11/2013 έως 30/04/2014,18 μήνες. Για προσλήψεις ατόμων από 01/05/2014 έως 31/10/2014, 12 μήνες.

Δεν υπάγονται:

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

Δικαιολογητικά

  1. 1.Έντυπη κατάσταση που θα πειρλαμβάνει: ονοματεπώνυμο προσληφθέντων, τον Α.Μ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΑΜΚΑ, την ειδική κατηγορία ανέργου, τη χρονολογία πρόσληψης, την ημερομηνία γέννησης, τα ημερομίσθια κατά μήνα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου, το ποσό των εργοδοτικών εισφορών, το συνολικό ποσό των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών, το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλει ο ΟΑΕΔ, υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους προσληφθέντες μισθωτούς όπου θα δηλώνουν ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση
  2. 2.Μισθολογικές καταστάσεις ή Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
  3. 3.Γραμμάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης
  4. 4.Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής όπου απιτείται.
  5. 5.Ακριβές αντίγραφο κατάστασης του προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ

 

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

Τηλ.: 210 8813760-1, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.