Ποιοι Είμαστε

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 174 επισκέπτες και κανένα μέλος

Newsletter

Γραφτείτε για τα νέα της οίκοpress.

Γίνε μέλος στο Facebook!

 

 ΑΜΚΕ Ερύμανθος

 Κοινωφελής Ερύμανθος Αθήνα

 Δημοσιογραφία Πολιτών

 Βιολογικά Προϊόντα

 Καταναλωτική Συνείδηση

 Οικοενέργεια

Ακολουθήστε μας στο Twitter...

Πρόσκληση προς τους Ο.Τ.Α. και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. (περίληψη από ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.)

Για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Προθεσμία

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, από  18-06-2013 μερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως εξάντλησης του προϋπολογισμού μερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων)

 

Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα υπό ανέγερση ή υφιστάμενα κτίρια, γυμναστήρια και κολυμβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.

 

 

Δικαιούχοι

 

ΟΤΑ και Δημοτικές Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν πράξεις οι οποίες διαθέτουν συμβάσεις σε ένα ή περισσότερα υποέργα (εργολαβίες), έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχουν υλοποιήσει έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής της παρούσας πρόσκλησης τουλάχιστον το 5% του π/υ των έργων και εφόσον οι πράξεις αυτές οδηγούν σε ολοκληρωμένα και λειτουργικά έργα εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

 

(α) Γενικοί Στόχοι

H μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

(β) Ειδικοι Στόχοι

 


1.Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις τους

 2. Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα

 3.Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγμένους φορείς με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας

 4.Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

 5.Μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή

 

Επιλέξιμες Ενέργειες

 

Αναλυτικότερα δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 

Α. Η ολοκληρωμένη και πλήρης κατασκευή νέων βιοκλιματικών κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ

Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο είναι επιλέξιμες έως ποσοστού 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης

 

Β. Δράσεις ΑΠΕ

1.Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

2.Κεντρικά ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού (ηλιακά πάνελ ή άλλου τύπου ηλιακοί συλλέκτες, ικριώματα, σωληνώσεις, εναλλάκτες, κυκλοφορητές, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών, υποστηρικτικά συστήματα κλπ).

3.Συστήματα εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας (οριζόντιοι εναλλάκτες εδάφους, αντλίες θερμότητας, εναλλάκτες θερμότητας, κυκλοφορητές, σωληνώσεις, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών,   υποστηρικτικά συστήματα, τερματικές μονάδες,   στοιχεία μονάδας ανεμιστήρα κλπ).

4.Κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητα

5.Κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης

6.Λοιπά απαιτούμενα έργα / εγκαταστάσεις / εξοπλισμός για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος

Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, καθώς και αντλίες θερμότητας των οποίων ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) είναι μεγαλύτερος από 1,15 Χ 1/η, όπου η είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νομοθετικά η τιμή του η, ο SPF πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 3,3.

8.Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας

9.Σύνδεση με Δημόσιο Δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

10. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου.

 

 

Γ. Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε νέα υπό ανέγερση και σε υφιστάμενα κτίρια:

 

1.Προσθήκη μόνωσης   με τις προβλεπόμενες   εργασίες   για την προετοιμασία   των επιφανειών, των υδρορροών τις στεγανώσεις και τις τελικές επιστρώσεις των δωμάτων (μόνο στο κέλυφος και στο δώμα ή τη στέγη)

 • 2.Αντικατάσταση κουφωμάτων   και   υαλοπινάκων   με   νέα   πιστοποιημένα,   υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
 • 3.Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, φυσικού αερίου, υγραερίου.
 • 4.Αντικατάσταση παλαιού   συστήματος   κλιματισμού   κεντρικού ή διαιρούμενου   με εγκατάσταση νέου κεντρικού συστήματος υψηλής απόδοσης με όλες τις 5.προβλεπόμενες εργασίες για την αποκατάστασης των χώρων δηλαδή καθαιρέσεις, τοποθέτηση ψευδοροφών κι επενδύσεων
 • 6.Παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με μόνωση σωληνώσεων κλπ.
 • 7.Αντικατάσταση υπαρχόντων   (πλέον της 5ετίας) παλαιάς τεχνολογίας συστημάτων Φωτοβολταϊκών   εφαρμογών   με   νέα   συστήματα   με   τεκμηριωμένη   υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.
 • 8.Παθητικά ηλιακά συστήματα, (όπως τοίχοι μάζας, τοίχοι Trombe, ηλιακοί χώροι και αίθρια). Ηλιακές καμινάδες.
 • 9.Παθητικά συστήματα φυσικού και ενεργειακού τεχνητού φωτισμού
 • 10.Συστήματα και τεχνικές φυσικού και μηχανικού δροσισμού – αερισμού, (free cooling, ανεμιστήρες οροφής κτλ). Εξωτερικά συστήματα ηλιοπροστασίας και σκίασης (μόνο μόνιμα στοιχεία εκτός τεντών και κουρτινών και εκτός κινητών εσωτερικών συστημάτων πχ κουρτινών, εσωτερικών περσίδων κα).
 • 11.Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
 • 12.Συστήματα κλιματισμού κεντρικού ή διαιρούμενου   υψηλής απόδοσης με όλες τις προβλεπόμενες εργασίες για την εγκατάσταση ή και την αποκατάσταση των χώρων δηλαδή καθαιρέσεις, τοποθέτηση ψευδοροφών κι επενδύσεων
 • 13.Εγκατάσταση συστημάτων μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και   προβολής   -   επιτόπου   και   διαδικτυακώς-   των   λειτουργικών   στοιχείων   και αποτελεσμάτων   των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όπως   ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS).
 • 14.Συνδέσεις με Δημόσιο Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και κατασκευή εσωτερικού δικτύου
 • 15.Άλλες πρωτοποριακής τεχνολογίας ενεργειακές επεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που βελτιώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων

 

Δ. Υ ποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:

1.Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου για ενεργειακά θέματα και Συμβούλου για θέματα προστασίας περιβάλλοντος

2.Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τεχνικά θέματα

3.Τεχνικές Μελέτες (Οριστικές Μελέτες, Μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται), μελέτη επικαιροποίησης των οριστικών μελετών κατά ΚΕΝΑΚ, Μελέτες Εφαρμογής και Τεύχη δημοπράτησης κλπ)

4.Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Θα υποβληθούν για τα υπάρχοντα κτίρια υποχρεωτικά οι “Ex ante” Ενεργειακές επιθεωρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ κατά το πέρας της υλοποίησης του έργου θα γίνουν “Ex post” Ενεργειακές επιθεωρήσεις - από Ενεργειακούς Επιθεωρητές του Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών - ώστε να αποδεικνύεται η άρτια, κατά την παρούσα πρόσκληση, κατασκευή και να πιστοποιείται ή ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων.

5.Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ).

6.Δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

7.H διασφάλιση του επιδεικτικού χαρακτήρα των πράξεων και η προώθηση στην κοινωνία, αρχών και τεχνολογιών της αειφόρου ανάπτυξης και των ενεργειών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, θα επιτευχθεί

 

 

 i.με την αναγραφή επ’ αυτών ή επί Πινακίδων των λειτουργικών αρχών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους,

 ii.την διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης με την κοινοποίηση των ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας και των σχετικών μετρήσεων,

 iii.της εκπόνησης Οδηγών λειτουργίας και της κυκλοφορίας Φυλλαδίων,

 iv.της δημιουργίας και συντήρησης Ιστοσελίδων κλπ.

 

Προϋπολογισμός

 

 

 

 

 

 

Α/Α

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(σε ευρώ)

(1)

(2)

(3)

 

1

Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ από φορείς

του   Δημόσιου και   Ευρύτερου

Δημόσιου Τομέα

 

2.000.000

 

2

Προώθηση συστημάτων         ΑΠΕ                 –

βιομάζα

 

1.000.000

 

3

Πρότυπα επιδεικτικά έργα

αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια

 

7.000.000

 

 

4

Δράσεις για   τη   βελτίωση της

ενεργειακής   απόδοσης     και                   την ορθολογική                        διαχείριση       της ενέργειας

 

 

15.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

25.000.000

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

 

 Δικαιολογητικά

 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 (i)       Αίτηση Χρηματοδότησης.

 (ii)      Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ), εκτυπωμένο από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ.

(iii)     Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, εφόσον έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία έναρξης της αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος εκτελεί έργο για λογαριασμό άλλου υπόχρεου φορέα ο οποίος δεν έχει Διαχειριστική Επάρκεια, θα πρέπει να υπάρχει προγραμματική σύμβαση μεταξύ τους μέχρι την ένταξη του έργου.

(iv)     Στοιχεία τεκμηρίωσης αρμοδιότητας του Δικαιούχου για την εκτέλεση της πράξης πχ σχετική νομοθεσία ή/και προγραμματική σύμβαση.

(v)      Χρηματοοικονομική  ανάλυση        προσδιορισμού         συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης για τα έργα που παράγουν έσοδα (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 55 του Καν.1083/2006 όπως ισχύει) ή βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν παράγουν έσοδα.

(vi) Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηματοδότησης περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ   στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

(vii)    Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται φορέας λειτουργίας του έργου, ο Δικαιούχος θα πρέπει, πριν την ολοκλήρωση του έργου να έχει εξασφαλίσει τον ορισμό ή τη δημιουργία συγκεκριμένης επαρκούς δομής ή υπηρεσίας για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην απόφαση ένταξης της Πράξης.

 (viii) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου), στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

(ix)     Αίτηση επιβεβαίωσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης βάσει των άρθρων 39 έως 41 του Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και σύμφωνα με τα υποδείγματα (XXI ή XXII) του Καν. Κ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. Κ) 846/2009 στις περιπτώσεις μεγάλων έργων υποδομών ή παραγωγικών επενδύσεων. Εφόσον η εν λόγω αίτηση δεν υποβληθεί με την πρόταση ο δικαιούχος υποχρεούται να συντάξει και αποστείλει στην ΕΥΔ την εν λόγω αίτηση εντός δύο μηνών από την ένταξη της πράξης.

(x)      Οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης της προτεινόμενης πράξης

 

Το σύνολο των εγγράφων της διαδικασίας δημοπράτησης δηλαδή :

 

1.Αναλυτική Διακήρυξη και αντίγραφα δημοσιεύσεων στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό τύπο (εφόσον απαιτείται)

2.Οικονομική προσφορά προσωρινού αναδόχου

3.Τεχνική προσφορά προσωρινού αναδόχου

4.Έγγραφα παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής

5.Κατάλογος διαγωνιζομένων που υπέβαλαν προσφορά

6.Αλληλογραφία με τους διαγωνιζομένους για παροχή διευκρινήσεων

7.Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής

8.Πρακτικά Επιτροπή

9.Εισηγήσεις στην Αρμόδια Αρχή για έγκριση του αποτελέσματος και αποφάσεις αρμόδιας Αρχής

10.Ενστάσεις και Προσφυγές-απαντήσεις αυτών

11.Πρακτικό Ελεγκτικού Συνεδρίου

12.Έγγραφο ενημέρωσης διαγωνιζομένων για το αποτέλεσμα διαγωνισμού

13.Βεβαίωση Αναθέτουσας Αρχής ότι δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν

14.Σχέδιο ανακοίνωσης σύμβασης στην Ε.Ε. (εφόσον απαιτείται)

15.Βεβαίωση Αναθέτουσας Αρχής ότι τα        αιτηθέντα   από τον προσωρινό ανάδοχο δικαιολογητικά (πχ. Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (ή ανάλογη ένορκη    βεβαίωση ή πιστοποιητικό),    τυχόν δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης μετοχών, περί μη κήρυξης σε πτώχευση, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής       ενημερότητας         κλπ) έχουν προσκομιστεί και πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου και των όρων της διακήρυξης.

16.Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του ΥΠΑΑΥΜΔΙ περί αποδοχής του συστήματος «μελέτη-κατασκευή», όπου αυτό εφαρμόζεται.

17.Αντίγραφα συμβάσεων

18.Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης υποέργων/πράξης

19.Αντίγραφο του τελευταίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

20.Το σύνολο των πιστοποιήσεων εφόσον έχουν υπάρξει πληρωμές μαζί με αντίγραφα τιμολογίων αναδόχου και αποδεικτικών πληρωμής καθώς και αποδεικτικά έγγραφα εξόφλησης πληρωμώ

21.Αποφάσεις χρηματοδότησης πράξης

22.Τυχόν πορίσματα ελέγχων

23.Συμβόλαιο αγοράς ή κατάλληλα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την κυριότητα ή την παραχώρηση της έκτασης στον τελικό δικαιούχο του έργου.

24.Οι απαλλοτριώσεις και η αγορά γης είναι επιλέξιμη δαπάνη σε ποσοστό έως 10% του κόστους του έργου και στην περίπτωση που η σχετική δαπάνη έχει ήδη καταβληθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας. Κατά την ένταξη του έργου πρέπει να έχει κηρυχθεί η απαλλοτρίωση και να υπάρχει Π/Υ του κόστους.

 25.Όλες οι απαιτούμενες από την Νομοθεσία Άδειες σε ισχύ.

 

 

i. Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση εργασιών εκτός του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη κατά την ένταξη του έργου (να υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις πχ. από δάνειο, ιδίους πόρους, πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, Νομαρχιακά Προγράμματα).

 

Α. Για τις προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν υποέργο μελετών

Φάκελο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3316/05, ο οποίος περιλαμβάνει:

 

● Το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου, συνοδευόμενο από οριζοντιογραφία που θα αποτυπώνει τα προτεινόμενα έργα, στο οποίο μεταξύ άλλων θα γίνεται συνοπτική παρουσίαση των εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν και με σαφήνεια θα προκύπτει η συμμόρφωση της προτεινόμενης λύσης με τις απαιτούμενες προδιαγραφές που αναφέρονται πιο πάνω

 ● Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

 

Επισήμανση των ενδεχόμενων προβλημάτων που μπορεί να δυσχεράνουν την υλοποίηση του έργου και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους

●  Το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών που πρόκειται να εκπονηθούν και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών και των αδειοδοτήσεων

● Την απαιτούμενη δαπάνη που περιλαμβάνει τις προβλέψιμες επί μέρους προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών και των συναφών υπηρεσιών και την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής του έργου

● Τα Σχέδια Τευχών δημοπράτησης της υπό ανάθεσης μελέτης (διακήρυξη –αναλυτική & περιληπτική, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ), καθώς και σχέδια δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου απαιτείται

●  Σε περίπτωση που η πρόταση αναφέρεται σε ολοκλήρωση ή τροποποίηση μελέτης ή κάποιο από τα προηγούμενα στάδια της μελέτης έχει ήδη εκπονηθεί, αντίγραφο των υφισταμένων μελετών με τις εγκριτικές αποφάσεις τους

● Στην περίπτωση που ο φορέας προτείνει την ανάθεση της μελέτης κατά τα προδιαγραφόμενα του άρθρου 7 του Ν.3316/05, θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

 

Β. Για τις προτάσεις που δεν περιλαμβάνουν υποέργο μελετών

 

● θα κατατεθούν οριστικές μελέτες, ή και μελέτες εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης

 

Η τροποποίηση επικαιροποίηση μελετών που έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί υπό το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (του Ν.716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων) θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε.30/2007 (αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) της ΓΓΔΕ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. 20554/ΕΥΣ 3430

Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την αρμόδια υπηρεσία ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του Ν. 3316/2005 όπως ισχύει σήμερα

 

Οι απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες σύμφωνα με την Εγκύκλιο 38/2005 (Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων)

Ο προϋπολογισμός μελέτης με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο ένταξης τιμολόγια

 

Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. περί αποδοχής του συστήματος «μελέτη-κατασκευή» όπου αυτό εφαρμόζεται

 

Περιβαλλοντικοί Όροι που θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον για ένα έτος από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και θα καλύπτουν το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο ή σχετική απαλλαγή υποχρέωσης έκδοσης Π.Ο.

 

Δήλωση των αρμοδίων αρχών του ΥΠΕΚΑ για τον έλεγχο των περιοχών NATURA 2000 (μόνο για τα μεγάλα έργα)

 

 Γ. Λοιπά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα από την ΕΥΔ ανάλογα με το είδος της πράξης:

1. Στοιχεία νομιμότητας και κυριότητας των κτιρίων (οικοδομική άδεια, μετεγγραφή των υπαρχόντων ακινήτων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο κτλ)

2. Για τα υφιστάμενα κτίρια Πιστοποιητικό/ά Ενεργειακής Απόδοσης ανά κτίριο ή θερμική ζώνη, κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 100/6.10.10 και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

3. Οριστικές Μελέτες νέων βιοκλιματικών και ενεργειακής αναβάθμισης υφισταμένων κτιρίου/ων και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ (υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από μηχανικούς και εγκεκριμένες από τον αρμόδιο φορέα), συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους - οφέλους στην οποία να τεκμηριώνεται η επιλογή των παρεμβάσεων.

4. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

 

Πρόσκληση – Οδηγός... http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%A7%CE%A90-%CE%A4%CE%92%CE%94

 

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

Τηλ.: 210 8813760-1, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Αναζητήστε στην Οίκοpress

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Επισκεφθείτε επίσης

 

bio trikala logo

ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Social Activism

paratiritiriokp

solon

Ερύμανθος Κοινωφελής Εργασία

edo-mko

Επισκεφθείτε τα Blog Μας

TheBlogIconBlogger 

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο

Βασίλης Τακτικός – Συγγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία

Δημοσιογραφία Πολιτών

Συμμετοχική Δημοκρατία

Η Επανάσταση των Social Media

Πράσινες Πόλεις

Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον

Διαδραστική Παιδεία μέσω της Τέχνης

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Social Activism in the World

Κοινωνική Οικονομία

 

Συμπράττων φορέας

Περιφέρεια Αττικής