Ποιοι Είμαστε

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 126 επισκέπτες και κανένα μέλος

Newsletter

Γραφτείτε για τα νέα της οίκοpress.

Γίνε μέλος στο Facebook!

 

 ΑΜΚΕ Ερύμανθος

 Κοινωφελής Ερύμανθος Αθήνα

 Δημοσιογραφία Πολιτών

 Βιολογικά Προϊόντα

 Καταναλωτική Συνείδηση

 Οικοενέργεια

Ακολουθήστε μας στο Twitter...

Επόμενη Μέρα

Γράφει ο Αθανάσιος Κόκκοτος

Διαχειριστής Περιβάλλοντος-Περιβαλλοντολόγος

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ  ιδρύθηκε, για να βοηθήσει στο ζήτημα της γεφύρωσης της επιστημονικής γνώσης και της κοινωνίας σε ό,τι σχετίζεται με την επόμενη ημέρα του πλανήτη.Iδρύθηκε στην Αθήνα το 2008, ως αποτέλεσμα μίας μακροχρόνιας ανταλλαγής απόψεων μεταξύ επιστημόνων πολλαπλών ειδικοτήτων σχετικά με δύο κεντρικά ζητήματα. Το ζήτημα της επόμενης ημέρας του πλανήτη και το ζήτημα της γεφύρωσης της επιστημονικής γνώσης και της κοινωνίας. Τα δύο αυτά ζητήματα είναι απολύτως αλληλένδετα, συμπληρωματικά και αλληλοεξαρτώμενα. Οι στόχοι της οργάνωσης είναι οι εξής:

 1. Η προώθηση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού χώρου
 2. Η συνεχής επιδίωξη μεγιστοποίησης της ανάπτυξης, της κοινωνικής αποδοτικότητας και της απόκρισης των δράσεών της
 3. Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής του παγκόσμιου πολίτη στην ανάπτυξη ως θεμελιώδες δικαίωμα όλων
 4. Η προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ενίσχυσης των αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου με δράσεις ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας (κατά το άρθρο 11, παρ. 3 του Ν. 2731/ ΦΕΚ 138Α της 5/7/1999)
 5. Η συμβολή στη δημιουργία μίας παγκόσμιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις (κατά το Άρθρο 13 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
 6. Η κοινωνική ενσωμάτωση των λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών και οικονομικών ομάδων και η άρση του κοινωνικού τους αποκλεισμού
 7. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης
 8. Η θεμελίωση και λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της στην Ευρώπη αλλά και όπου αλλού συντρέχουν λόγοι
 9. Η αύξηση της συμμετοχικότητας του πολίτη στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις και την κοινωνική διαβούλευση και η προώθηση των προσεγγίσεων από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approaches)
 10. Η προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, της ισότητας και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα
 11. Η συμβολή στην πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ δραστηριοποιείται στους τομείς:

 1. Περιβάλλον
 2. Ανθρωπιστική βοήθεια
 3. Κοινωνική προστασία
 4. Πολιτική προστασία
 5. Προστασία Πολιτιστικών πόρων
 6. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ:

 • Σχεδιάζει δράσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την αγροτική ανάπτυξη, για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, για την προώθηση της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην περιφέρεια, για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγωγικών συστημάτων και των υπηρεσιών, για τη βελτίωση της τοπικής διακυβέρνησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας, για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του τουριστικού προϊόντος, για τη δημιουργία και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων απομακρυσμένων περιοχών, για την εξωστρέφεια της τοπικής παραγωγής, για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων, για την ενίσχυση των διακρατικών μεταφορών, για την ενίσχυση των διαδικασιών ενίσχυσης των αναπτυσσόμενων οικονομιών και για την αναδιάρθρωση των ανεπτυγμένων.
 • Εστιάζει στο να πείσει τον πολίτη να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι και αρωγός αυτής της διαδικασίας για να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της πολιτείας.
 • Στοχεύει στη συμμετοχή της σε ερευνητικές δράσεις στους τομείς που εμπίπτουν στις αρχές και τους στόχους της, με σκοπό να συμβάλει έστω και ελάχιστα στη βελτίωση της εκμετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να σχεδιάζει και να υλοποιεί ερευνητικά έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, μέσα από τα οποία πάντα θα στοχεύει.

Ανοιχτοί ορίζοντες, φιλομάθεια, σεβασμός στη διαφορετικότητα και εστίαση στον άνθρωπο, αποτελούν μερικές από τις αρχές στις οποίες βασίζονται και θα βασίζονται ολοένα και περισσότερο στο μέλλον οι εκπαιδευτικές δράσεις που θα προωθούν το όραμα της καλύτερης ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.

Οι εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και μελέτης που οργανώνει και υλοποιεί η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αποτελούν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών του κόσμου και στην προώθηση των καταστατικών αρχών και στόχων του Οργανισμού.

Σε συνάρτηση με τις παραπάνω δράσεις, «Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής με τίτλο:  «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, απασχολώντας 46 άτομα προσωπικό. 

 

Αναζητήστε στην Οίκοpress

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Επισκεφθείτε επίσης

 

bio trikala logo

ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Social Activism

paratiritiriokp

solon

Ερύμανθος Κοινωφελής Εργασία

edo-mko

Επισκεφθείτε τα Blog Μας

TheBlogIconBlogger 

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο

Βασίλης Τακτικός – Συγγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία

Δημοσιογραφία Πολιτών

Συμμετοχική Δημοκρατία

Η Επανάσταση των Social Media

Πράσινες Πόλεις

Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον

Διαδραστική Παιδεία μέσω της Τέχνης

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Social Activism in the World

Κοινωνική Οικονομία

 

Συμπράττων φορέας

Περιφέρεια Αττικής