Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ-ΜΕΡΟΣ Β

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 21:27

 

Αναδημοσίευση από άρθρο του

πανεπιστημίου του Wisconsin

 

Τα τέλη του 19ου αιώνα και η Προοδευτική Εποχή

Μία συνεταιριστική οργάνωση "συνεργασίας σε όλα τα πράγματα", η Order of the Patrons of Husbandry γνωστή ως Grange, διαμορφώθηκε μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο ώστε να βελτιωθούν οι αγροτικές συνθήκες. Δεδομένου ότι ήταν η πρώτη οργάνωση που προώθησε ενεργά τη συνεταιριστική ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα, η Grange προσπάθησε να εξαλείψει το κόστος που συνδεόταν με τον μεσάζων, φέρνοντας τους αγρότες και τους προμηθευτές, καθώς και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, σε άμεση σχέση.


Το 1875 η Grange οικειοποιήθηκε τις Αρχές της Rochdale και οι προσπάθειες ανάπτυξης της, οδήγησαν στο σχηματισμό εκατοντάδων εμπορικών και γεωργικών συνεταιρισμών στην αγορά, καθώς και συνεταιριστικών μαγαζιών για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Ωστόσο, η γενίκευσή της σε ποικίλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, συνέβαλε στην παρακμή της το 1880, εξαιτίας κακών επιχειρηματικών πρακτικών και έλλειψης ενεργής συμμετοχής των μελών.Άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις που προέκυψαν για την υποστήριξη της ανάπτυξης του συνεταιρισμού στον γεωργικό τομέα ήταν η The Farmers' Alliance and the Society of Equity η οποία ήταν πιο πολιτικοποιημένη από τη Grange και ευθυγραμμισμένη εξίσου με τις Αρχές της Rochdale.

Cooperative-mutual-fashio-004Επιπλέον, η The Farmers' Alliance and the Society of Equity δραστηριοποιούνταν στις νότιες πολιτείες, όπου η πρακτική της υποθήκευσης των καλλιεργειών δημιουργούσε χρόνιο χρέος για πολλούς μικρούς αγρότες ενοικιαστές και κολίγους. Ωστόσο, οι φυλετικές πρακτικές διακρίσεων κατέστησαν δύσκολο για τους μαύρους αγρότες να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός υποκαταστήματος της The Farmers' Alliance and the Society of Equity για τους μαύρους αγρότες, το οποίο ιδρύθηκε το 1886. Η The Farmers' Alliance and the Society of Equity εισήγαγε πρακτικές συνεταιρισμού στους νότιους μαύρους αγρότες αλλά, οι συχνές διακρίσεις και οι φυλετικοί νόμοι του Jim Crow το 1890 επηρέασαν σημαντικά την συνεταιριστική ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναπτύχθηκαν και εργατικές συνεταιριστικές οργανώσεις όπως, η Knights of Labor and the Sovereigns of Industry και οι οποίες πειραματίστηκαν με την ανάπτυξη συνεταιριστικών καταναλωτικών καταστημάτων για τα μέλη τους. Οι συνεταιριστικές αρχές της Rochdale είχαν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη λειτουργία πολλών από αυτών των καταστημάτων.

Επίσης, πολυάριθμοι συνεταιρισμοί λιανικού εμπορίου αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα για να καλύψουν τις ανάγκες των μελών τους. Εξαιτίας όμως, της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς τους δεν είχαν αρκετή επιτυχία στην διαχείριση των πωλήσεων τους με αρκετές αποτυχίες όπως, ανεπαρκή συγκέντρωση κεφαλαίων, κακή διαχείριση ή παντελής έλλειψη χορηγιών κλπ.

Το ενδιαφέρον για τους συνεταιρισμούς εντάθηκε κοντά στις αρχές του 20 αιώνα τότε, που υπήρχε ένα πνεύμα αντίδρασης στις μονοπωλιακές πρακτικές της αγοράς και οι οποίες θεωρούνταν ως υπερβολές του καπιταλισμού. Η συνεταιριστική επιχείρηση αναγνωρίστηκε ως μια διέξοδο για μια πιο κοινωνική οικονομία. Η συνεταιριστική επιχείρηση The Cooperative League of the United States of America (CLUSA) ιδρύθηκε το 1916 με σκοπό να προωθήσει ένα ευρύ πρόγραμμα κοινωνικής συνεργασίας.

Ο CLUSA υποστηρίχθηκε από συνεταιριστικά καταναλωτικά κινήματα από άλλα μέρη της χώρας, κυρίως από τους κοινωνικούς δημοκρατικούς συνεταιρισμούς στις άνω μεσοδυτικές πολιτείες και τις γεωργικές συνεταιριστικές ενώσεις.

Το πρώτο καταστατικό συνεταιριστικής πιστωτικής ένωσης ψηφίστηκε στη Μασαχουσέτη το 1909. Ο αριθμός των συνεταιριστικών πιστωτικών ενώσεων αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 υπό την ισχυρή εθνική δράση του Edward Filene και Roy F. Bergengren, οι οποίοι προώθησαν την υιοθέτηση της νομοθεσίας για τις συνεταιριστικές πιστωτικές ενώσεις σε επίπεδο κράτους και ομοσπονδίας.

Αναδυόμενες στις αρχές της δεκαετίας του 1900, η ​​American Farm Bureau και η Εθνική Ένωση Αγροτών έγιναν σημαντικές συνιστώσες στην αγροτική συνεταιριστική ανάπτυξη με την παροχή τεχνικής βοήθειας σε νέους αγροτικούς συνεταιρισμούς και με την άσκηση πίεσης για τη θέσπιση μιας ευνοϊκής νομοθεσίας σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο για τους συνεταιρισμούς. Αρκετοί από τους μεγαλύτερους σύγχρονους γεωργικούς συνεταιρισμούς δημιουργήθηκαν έπειτα, από τις συντονισμένες προσπάθειες ανάπτυξης και διάδοσης της συνεταιριστικής πρακτικής που έγινε από αυτές τις οργανώσεις.

EggTruck360x240Η νομοθεσία Sherman Antitrust Act, η οποία περιόριζε το εμπόριο μέσω συμβολαίων ή τραστ και καθιστούσε το μονοπώλιο παράνομο, είχε ψηφιστεί το 1890 για να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των μονοπωλίων στην οικονομία. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί χρησίμευαν ως ένα μέσο για τους αγρότες να ορίζουν μια κοινή τιμή για τα προϊόντα τους, υπήρξαν επίμονες προσπάθειες ώστε να κηρυχθούν οι γεωργικοί συνεταιρισμοί παραβάτες της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.Η διαμάχη τελικά οδήγησε στην ψήφιση της πράξης Capper-Volstead του 1922 και η οποία παρείχε το δικαίωμα στους αγρότες , της πώλησης και της επεξεργασίας των γεωργικών προϊόντων τους μέσω συνεταιριστικών σχημάτων, μόνο αν πληρούσαν ορισμένα κριτήρια.

Οι Aaron Sapiro (1884-1959) και Edwin G. Nourse (1883-1974) ήταν δύο σημαίνοντες αμερικανικοί στοχαστές σχετικά με το συνεταιρίζεσθε, που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της γεωργίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτοί τόνισαν, πως αντί να δημιουργούμε συνεταιρισμούς ως μέρος ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών φιλοσοφιών, καλό θα ήταν να δημιουργηθούν επιχειρηματικά συνεργατικά μοντέλα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γεωργών.

Ένας δικηγόρος από την Καλιφόρνια, ο Sapiro, προώθησε μεγάλης κλίμακας , κεντροβαρείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οργανώμένες κατά το είδος εμπορεύματος που θα προωθούσαν μονοπωλιακά, επιτρέποντας έτσι στους παραγωγούς, να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και να επιτύχουν καλύτερες τιμές για τον αγρότη. Δημιούργησε μια ενιαία συνεταιριστική νομοθεσία εμπορίας το 1919 που εγκρίθηκε κατά τουλάχιστον εν μέρει, από 26 πολιτείες και η οποία μετέπειτα, επηρέασε τη νομοθετική πράξη της Capper-Volstead Act.

Ο Nourse από την άλλη προώθησε, τοπικά οργανωμένες και ελεγχόμενες συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δικτυωμένες σε ένα δια-ομοσπονδιακό επίπεδο εξυπηρετώντας ένα μεγάλο μέρος της αγοράς τέτοιο ώστε, να προωθηθεί ο ανταγωνισμός.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστήριξε το συνεταιριστικό επιχειρείν στον γεωργικό τομέα με ποικίλλους τρόπους. Η νομοθετική πράξη Smith-Lever Act του 1914 δημιούργησε το πρόγραμμα Επέκταση Συνεταιριστικού Συστήματος, μια συνεργασία που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), ανάμεσα στους αγρότες και τα πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα αυτό, είχε ως σκοπό να εισάγει την επιστημονική γεωργία τροφίμων και την έρευνα για τους φυσικούς πόρους, στο συνεταιριστικό σύστημα, με απώτερο σκοπό την επέκτασή του. Υπήρξαν λοιπόν πολλοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν μέσω αυτού του συστήματος, την πανεπιστημιακή συνεργασία πάνω στην έρευνα και την παραπέρα επέκτασή τους. Ο νόμος περί εμπορίας των Συνεταιρισμών του 1926 διεύρυνε την υποστήριξη του USDA στους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Η μεγάλη ύφεση

Οι προκλήσεις της Μεγάλης Ύφεσης ενισχύουν περαιτέρω την ομοσπονδιακή υποστήριξη των συνεταιρισμών. Ο νόμος Credit Farm του 1933 ίδρυσε τους πρώτους Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς Αγροτικής παραγωγής για να προωθήσουν δάνεια παραγωγής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δημιουργώντας έτσι ένα σύστημα των τραπεζών, υπέρ των γεωργικών συνεταιρισμών. Το 1934, το πέρασμα της νομοθεσίας Federal Credit Union Act, επιτρέπει σε πιστωτικές συνεταιριστικές ενώσεις που δρούσαν σε πολιτείες στις οποίες δεν αναγνωριζόταν το καταστατικό πιστωτικής Ένωσης, να ενισχυθούν μέσω ομοσπονδιακού επιπέδου.

REAAnnualMeeting360x240Μέχρι τη δεκαετία του 1930, οι περισσότερες γεωργικές εργασίες εξακολουθούσαν να λειτουργούν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς οι περισσότεροι επενδυτές οργανισμών κοινής ωφελείας, ήταν απρόθυμοι να επενδύσουν σε υποδομές που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των αγροτικών περιοχών. Η Αγροτική Πράξη Ηλεκτροδότηση του 1937 δημιούργησε ένα γραφείο δανεισμού για τη χρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας. Οι αγρότες, εξοικειωμένοι με το μοντέλο του συνεταιρισμού και της συνεργασίας, καθιέρωσαν πολύ γρήγορα αγροτικούς ηλεκτρικούς συνεταιρισμούς ώστε να επωφεληθούν από το πρόγραμμα. Η ΡΕΑ παρείχε συνεχής οργανωτική υποστήριξη σε αυτούς τους συνεταιρισμούς και συνέβαλε στη συνολική επιτυχία του προγράμματος. Η αγροτική ηλεκτροδότηση δημιούργησε βαθιές αλλαγές στην αγροτική ζωή και τις γεωργικές πρακτικές.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, το ενδιαφέρον για αστικούς συνεταιρισμούς αυξήθηκε, ως αποτέλεσμα εν μέρει, από το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι συνεταιρισμοί σε πολλά από τα νέα προγράμματα στήριξης της κυβέρνησης του New Deal. Υπήρξε επίσης εκείνη την περίοδο και ενίσχυση του συντονισμού της συνεταιριστικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο.

Οι Αγροτικοί Προμηθευτικοί συνεταιρισμοί συνέχισαν να αναπτύσσονται και να ευδοκιμούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κυρίως στις μεσοδυτικές πολιτείες. Όχι μόνο παρείχαν λιπάσματα και ζωοτροφές, αλλά, επεκτάθηκαν στην παραγωγή και στην διανομή των προϊόντων πετρελαίου, προσφέροντας ασφαλιστική κάλυψη και πιστώσεις.

Μετά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνέχισε να διατηρεί ένα σημαντικό ενδιαφέρον για τους συνεταιρισμούς αλλά, με λιγότερη υποστήριξη.

AAA Alabama farmers receive checks dbna adjΤα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χαρακτηρίστηκαν από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων και της αύξησης της χρήσης των συνεταιρισμών στον τομέα της γεωργίας, παρόλα αυτά, η προσπάθεια εξυγίανσης που έγινε εκείνη την περίοδο, οδήγησε σε ένα μικρότερο αριθμό των μεγάλων συνεταιρισμών. Καθώς η κλίμακα των επιχειρησιακών δράσεων και πρακτικών αυξάνονταν, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί εισήλθαν σε μια ευρύτερη ποικιλία επιχειρήσεων προστιθέμενης αξίας, της μεταποίησης.

Ακολουθώντας πιο μετριοπαθείς πολιτικές και προοπτικές η CLUSA άλλαξε το πολιτικό και κοινωνικό τοπίο. Η CLUSA καθιέρωσε ένα πιο επαγγελματικό και επιχειρηματικό στυλ διευθυντικής ηγεσίας των συνεταιρισμών, ώστε να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά όλο και πιο περίπλοκες συνεταιριστικές επιχειρήσεις που ιδρύονταν συμβάλλοντας έτσι, σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγισή τους.

Το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, αγκάλιασε τους συνεταιρισμούς ως ένα τρόπο για την υποστήριξη της ανεξάρτητης εργασίας των μαύρων αγροτών στο νότο. Οργανισμοί όπως η Federation of Southern Cooperatives αναγνώρισε το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που απαιτούνται για την προώθηση της ανεξάρτητης λειτουργίας και διατήρησης της γης μεταξύ των μαύρων αγροτών, με δεδομένη την κληρονομιά του διαχωρισμού και των διακρίσεων δίνοντας μια πιο ευρεία προσέγγιση στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών.

Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί στα τρόφιμα γνώρισαν μια αναβίωση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ωθούμενοι από μια έλλειψη πρόσβασης σε φυσικά και βιολογικά τρόφιμα, καθώς και από ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα εναλλακτικά συστήματα παραγωγής τροφίμων. Αν και πολλοί τελικά απέτυχαν, όσοι επιβίωσαν, ασκούν σήμερα μια σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών και φυσικών τροφίμων.

Μερικοί γεωργικοί συνεταιρισμοί είναι τώρα μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώρας και αποτελούν μέρος της παγκόσμιας αγοράς. Οι στρατηγικές και οι δομές κυριαρχούνται πλέον από καθαρά οικονομικούς παράγοντες, ενώ οι γεωργικοί συνεταιρισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και επιρροή στην εθνική γεωργική πολιτική.

Συνεταιριστικές επιχειρήσεις σήμερα υπάρχουν σε όλους τους τομείς της οικονομίας των ΗΠΑ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΣ Α εδώ


Πηγές

Πανεπιστήμιο του Wisconsin