Ποιοι Είμαστε

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 209 επισκέπτες και κανένα μέλος

Newsletter

Γραφτείτε για τα νέα της οίκοpress.

Γίνε μέλος στο Facebook!

 

 ΑΜΚΕ Ερύμανθος

 Κοινωφελής Ερύμανθος Αθήνα

 Δημοσιογραφία Πολιτών

 Βιολογικά Προϊόντα

 Καταναλωτική Συνείδηση

 Οικοενέργεια

Ακολουθήστε μας στο Twitter...

Μαθαίνοντας καλές πρακτικές στην εύρεση εργασίας

Γράφει ο Ορέστης Λαγκαδινός

Το τεράστιο πρόβλημα που ροκανίζει κυριολεκτικά τον ιστό τόσο της ελληνικής όσο και γενικότερα της ευρωπαϊκής κοινωνίας είναι η ανεργία και πάντοτε μπαίνει στο τραπέζι των συζητήσεων η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό φυσικά δεν είναι απλό, αλλά είναι σαφές ότι εξαρτάται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και τα κράτη-μέλη της ΕΕ αναζητούν συνεχώς πολιτικές τέτοιες που θα προωθούν ενεργητικά μέτρα για την απασχόληση. Έτσι μια σειρά προγράμματα που υλοποιούνται και στη χώρα μας και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στοχεύουν ακριβώς στη δυνατότητα απασχόλησης ατόμων που ταλανίζονται από την ανεργία.

Πρέπει, ωστόσο, να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να εντοπιστούν αυτές οι «καλές πρακτικές» (good practices) στην αναζήτηση και υλοποίηση προγραμμάτων που θα δώσουν τη δυνατότητα σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την ανεργία, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού όπως πρώην χρήστες, αποφυλακισμένοι κ.λπ. Οι ομάδες αυτές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία ένταξης στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να απειλούνται με διαβίωση σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Θα δώσω ένα παράδειγμα: Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ είχε συντάξει για λογαριασμό του ελληνικού υπουργείου Εσωτερικών μια μελέτη για τη διερεύνηση και τον εντοπισμό καλών πρακτικών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ε.Ε. για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των μεταναστών που επιστρέφουν και προσαρμογή των πρακτικών αυτών στην αγορά εργασίας της Αλβανίας. Εκεί θα παρατηρήσουμε ότι η έρευνα καλών πρακτικών συνδέεται με ομάδα κριτηρίων επιλογής.

Λόγου χάρη, ο εντοπισμός «καλών πρακτικών» με γνώμονα τη γεωγραφική, κοινωνική, οικονομική και πολιτειακή μεγαλύτερη δυνατή ομοιότητα της υπό εξέταση περιοχής εφαρμογής με την αλβανική πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται από την αγορά εργασίας και το θεσμικό πλαίσιο πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης και υποστήριξης της ομάδας στόχου του έργου (μετανάστες που επιστρέφουν).

Ακόμη, ο εντοπισμός «καλών πρακτικών» με γνώμονα την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που υλοποιήθηκαν ή με γνώμονα την δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής των πρακτικών και την προοπτική μεταφοράς τεχνογνωσίας στους αλβανικούς φορείς Απασχόλησης ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς αυτούς.

Πέρα από το συγκεκριμένο παράδειγμα που αφορά σε ένα πρόβλημα που απασχόλησε και απασχολεί τη χώρα μας λόγω της μαζικής παρουσίας Αλβανών, πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «καλή πρακτική» έχει ευρύτερη σημασία και πέρα από τη δημιουργία προϋποθέσεων για την άμβλυνση ενός καυτού “κοινωνικού προβλήματος”.

Στη σχετική μελέτη αναφέρεται ότι οι καλές πρακτικές μπορούν να αξιοποιηθούν και ως ιδέες, πηγές έμπνευσης, πεδία προβληματισμού και συζήτησης, καθώς και τεχνικές καινοτομίας, και οι διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα έχουν αναπτύξει ποικίλες μεθοδολογίες και αντίστοιχα εργαλεία για τον προσδιορισμό μίας καλής πρακτικής.

Υπάρχουν πολλά κριτήρια που αξιολογούν μια δράση ως «καλή πρακτική», κι αυτά μπορεί να είναι οι καινοτομικές διαστάσεις της δράσης, η βιωσιμότητά της, ο θετικός αντίκτυπός της στην ομάδα στόχο που προορίζεται να εξυπηρετήσει, η δυνατότητα μεταφοράς σε άλλα συστήματα τοπικού, περιφερειακού και εθνικού επιπέδου, η αποτελεσματικότητά της, η αποδοτικότητά της, η πολιτική βιωσιμότητά της, κ.λπ.

Ένα άλλο «καθαρό» παράδειγμα είναι ακριβώς το πρόγραμμα που υλοποιείται με τις ηλεκτρονικές εφημερίδες Oikopress και SocialActivism Αθηνών, όπου αξιοποιούνται το ταλέντο και η δυναμική νέων, ανέργων, που ενθαρρύνονται να περάσουν από το στάδιο των παθητικών ληπτών δημόσιων βοηθημάτων σε ενεργητικούς αναζητητές εργασίας. Η απόκτηση της εργασιακής εμπειρίας σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά προσόντα των συνεργατών των δυο εφημερίδων αποτελούν πλέον ισχυρές προϋποθέσεις στη διερεύνηση της αγοράς εργασίας έως ότου βρεθεί σταθερή/μόνιμη θέση απασχόλησης. Αυτή η εμπειρία ωστόσο μπορεί να χρησιμεύσει και στην προσπάθεια ίδρυσης της δικής τους επιχείρησης σε βιώσιμη βάση.

 

Αναζητήστε στην Οίκοpress

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Επισκεφθείτε επίσης

 

bio trikala logo

ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Social Activism

paratiritiriokp

solon

Ερύμανθος Κοινωφελής Εργασία

edo-mko

Επισκεφθείτε τα Blog Μας

TheBlogIconBlogger 

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο

Βασίλης Τακτικός – Συγγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία

Δημοσιογραφία Πολιτών

Συμμετοχική Δημοκρατία

Η Επανάσταση των Social Media

Πράσινες Πόλεις

Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον

Διαδραστική Παιδεία μέσω της Τέχνης

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Social Activism in the World

Κοινωνική Οικονομία

 

Συμπράττων φορέας

Περιφέρεια Αττικής