ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ=ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012 15:02


Του Αθανάσιου Κόκκοτου

Διαχειριστή περιβάλλοντος-Περιβαλλοντολόγου

Τι είναι η δημοσιογραφία πολιτών;

f13kokotos1

Δημοσιογραφία των πολιτών ή συμμετοχική δημοσιογραφία είναι η δημοσιογραφία που ασκείται από κάθε πολίτη, που δεν είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου.

Η βασική της ιδέα είναι ότι η συνολική γνώση όλων των ανθρώπων είναι περισσότερη απ' ό,τι μόνο των δημοσιογράφων καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί "βήμα" να ακουστούν απόψεις ανθρώπων που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα έως τώρα.

Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος που καλύπτει ένα γεγονός, το καλύπτει κατά τέτοιο τρόπο αναδεικνύοντας μόνο μια πτυχή του. Όμως αν ακουστούν όλες οι φωνές των ατόμων που έζησαν το εν λόγω γεγονός, τότε έχουμε μια σφαιρική και πληρέστερη εικόνα του γεγονότος αυτού.

Είναι η δημοσιογραφία πολιτών εργαλείο της συμμετοχικής δημοκρατίας;

Σαφέστατα και είναι! Η συμμετοχική δημοκρατία απαιτεί την συμμετοχή και την ύπαρξη ενεργών πολιτών στην άσκηση πολιτικής.

f13kokotos2

Τα μέσα εκείνα τα οποία φιλοξενούν άρθρα της δημοσιογραφίας πολιτών είναι τα κατεξοχήν εργαλεία της συμμετοχικής δημοκρατίας αφού φέρνουν στην επιφάνεια τα θέματα που προβληματίζουν τους πολίτες, τις προτάσεις τους για την επίλυσή τους, αναδεικνύουν προβλήματα της καθημερινότητας που εσκεμμένως παραβλέπονται από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, διαμορφώνουν απόψεις και πολλά άλλα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών και την άσκηση μιας κοινωνικής πολιτικής που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες της κοινωνίας.

Τέτοιο εργαλείο είναι το διαδίκτυο, η oikopress αναγνωρίζοντας την νέα αυτή ανάγκη των καιρών από το νέο έτος θα μετατραπεί σε ένα τέτοιο εργαλείο και θα φιλοξενεί τις απόψεις των πολιτών σε θέματα που τον απασχολούν σχετικά με το περιβάλλον.

Πως συνδέεται όμως η δημοσιογραφία πολιτών με το περιβάλλον;

f13kokotos3

Για να εφαρμοστούν οι πολιτικές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης απαιτείται η εμπλοκή των πολιτών και η ύπαρξη μιας πιο συμμετοχικής δημοκρατίας.

Οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι από την φύση τους κοινωνικές και αφορούν άμεσα τους πολίτες. Είναι λογικό λοιπόν να υποστηρίζεται και να ενισχύεται η συμμετοχή τους για την επίλυση των προβλημάτων αυτών και η δημοσιογραφία των πολιτών ως εργαλείο της συμμετοχικής δημοκρατίας, έχει τον πρωτεύοντα ρόλο.

Επομένως η δημιουργία και η ενίσχυση μιας δημοσιογραφίας πολιτών κρίνεται απαραίτητη για την προώθηση του πλαισίου της συμμετοχικής δημοκρατίας στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής. Έτσι, δημοσιογραφία των πολιτών και περιβάλλον έχουν άμεση και ουσιώδη σχέση και το ένα χρειάζεται το άλλο.

Υπάρχουν προβλήματα και περιορισμοί;

Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και αυτοί έχουν σχέση με την αντικειμενικότητα αυτού του είδους δημοσιογραφίας.

Με τον όρο αντικειμενικότητα εννοούμε την παρουσίαση γεγονότων απαλλαγμένων από προσωπικές απόψεις και αποτελεί μια από τις βασικές αξίες του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Καθώς λοιπόν οι πολίτες-δημοσιογράφοι συνήθως γράφουν ορμώμενοι από κάποιο γεγονός που τους έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ή έχει θίξει κάποιο συμφέρον τους υπάρχει αμφισβήτηση σχετικά με την αντικειμενικότητά τους. Επιπλέον επειδή δεν είναι επαγγελματίες συνήθως δεν γνωρίζουν τη μεθοδολογία που ακολουθούν οι δημοσιογράφοι καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας που τους διέπει.

Για αυτό το λόγο υπάρχουν δημοσιογράφοι όπως ο Καναδός Jack Kapica που θεωρούν ότι και η συμμετοχική δημοσιογραφία πρέπει να υπόκειται σε συντακτική επιμέλεια και εποπτεία.

 

Πηγές:

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD