Η Οικοpress ξαναζωντανεύει!

Η νέα Οικοpress που ξαναχτυπά, είναι προϊόν του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας της ΑμΚΕ «Ερύμανθος», με συμπράττουσα την Περιφέρεια Αττικής.

Στόχος είναι η ανάδειξη τω περιβαλλοντικών ζητημάτων στην Αττική και η υλοποίηση προγραμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα της Περιφέρειας Αττικής.

Βασικό μέλημα στην προσπάθεια αποτελεσματικής διεκπεραίωσης του προγράμματος είναι η συμμετοχή και η δραστηριοποίηση των πολιτών. Θα γίνει αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα επόμενα τεύχη της εφημερίδας μας είναι χαρακτηριστική των δικών μας ενδιαφερόντων, που όμως άπτονται εκείνων που βασανιστικά απασχολούν και τους πολίτες:

Περισσότερα...

Αναζητήστε στην Οίκοpress

Βασίλης Τακτικός

Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Επισκεφθείτε επίσης

 

bio trikala logo

ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Social Activism

paratiritiriokp

solon

Ερύμανθος Κοινωφελής Εργασία

edo-mko

Επισκεφθείτε τα Blog Μας

TheBlogIconBlogger 

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο

Βασίλης Τακτικός – Συγγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία

Δημοσιογραφία Πολιτών

Συμμετοχική Δημοκρατία

Η Επανάσταση των Social Media

Πράσινες Πόλεις

Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον

Διαδραστική Παιδεία μέσω της Τέχνης

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Social Activism in the World

Κοινωνική Οικονομία

 

Συμπράττων φορέας

Περιφέρεια Αττικής