Δήμος Παλλήνης: Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 12:56

Αναδημοσίευση από: dimitriskarras.com

Την προμήθεια 6 υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, χωρητικότητας 3κμ έκαστος, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας.

Με την προμήθεια αυτών των 6 υπόγειων κάδων πρόκειται να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία της πόλης που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες και σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.

 

Οι κάδοι, θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και θα έχουν αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον 5ετίας.

Το υπέργειο τμήμα θα εμφανίζει ευχάριστο σχεδιασμό ώστε να προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης.

Το άδειασμα αυτών των κάδων θα γίνεται με 2 από τα σημερινά απορριμματοφόρα του Δήμου στα οποία θα προστεθεί ειδικός μηχανισμός γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι).

Το σύστημα υπόγειων κάδων θα προσφέρει εύκολο χειρισμό, εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό οπότε απαιτείται. Επίσης θα παρέχει επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων οσμών και θα αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων και τρωκτικών.