«Η Περιφέρεια Αττικής ως βασικός αρωγός για την ανάπτυξη της χώρας»

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 15:24

Γράφει η Όλγα Υψηλάντη
Περιβαλλοντολόγος

 

Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χώρας και ειδικότερα καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. Η Περιφέρεια Αττικής γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο μεγάλες υποενότητες, την Περιφέρεια Πρωτευούσης και το υπόλοιπο Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί ουσιαστικά ένα ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα που ενδεχομένως υπερβαίνει και τα διοικητικά όριά της, ενώ η ζώνη επιρροής της καλύπτει σημαντικό τμήμα της χώρας.

Η Αττική παρουσιάζει μία δυναμική εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η δυναμική των μελλοντικών εξελίξεων στη χώρα φαίνεται να έχει μετασχηματίσει δραστικά το επί τέσσερις δεκαετίες αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο εκφράζεται χωρικά μέσω του «σχήματος S», το οποίο επέδρασε καταλυτικά στην περιφερειακή διάρθρωση της χώρας. Στη «μέση» (ή στο σημείο καμπής) του μοντέλου αυτού δεσπόζει η Αττική Μητροπολιτική Περιφέρεια.

Η Περιφέρεια Αττικής απέκτησε ευρύτατες αρμοδιότητες σχετικά με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, τη δημόσια υγεία, την κατασκευή μεγάλων περιφερειακών έργων και αποτέλεσε καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του αναπτυξιακού περιφερειακού προγραμματισμού.

 

Προκλήσεις και Δράσεις της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις στην ιστορία της αυτοδιοίκησης όπου μέσω αυτών όμως κατάφερε να τις υλοποιήσει.

 

1η Πρόκληση: Η θεσμική συγκρότηση και η διοικητική λειτουργία της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής από το πρώτο κιόλας μήνα λειτουργίας της, πραγματοποίησε συμβούλιο με σκοπό να οριστούν τρεις θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στη συνέχεια, καθιερώθηκαν τα Ειδικά Περιφερειακά Συμβούλια Ελέγχου και Διαλόγου με σκοπό την ουσιαστική και εποικοδομητική διαδικασία έλεγχου και διαλόγου μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέτουν οι Επικεφαλείς των παρατάξεων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

 

2η Πρόκληση: Σχεδιασμός και υλοποίηση του κάθε έργου με βάση τις αρχές του προγράμματος

Η Περιφέρεια Αττικής υλοποίησε μία πληθώρα τεχνικών έργων, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη, τη συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης αλλά και την καταπολέμηση τις καλπάζουσας ανεργίας. Υλοποιήθηκαν υδραυλικά –αντιπλημμυρικά έργα, κτηριακά, έργα κοινωνικών υποδομών, αθλητισμού, πολιτισμού, περιβαλλοντικά, έργα οδοποιίας καθώς και ένα μεγάλο αριθμό πρωτότυπων μελετών. Τα έργα αυτά αφορούσαν όλους τους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών και είχαν και έχουν ως στόχο να βελτιώσουν δραστικά την ποιότητα και το επίπεδο διαβίωσής τους. Αναφορικά, μόνο το 2011, ολοκληρώθηκαν πάνω από 70 έργα. Παρακάτω θα αναφερθούν συνοπτικά κάποιες από τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής που υλοποιήθηκαν.

 

Έργα

Υδραυλικό έργο: 1) Αναβάθμιση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ωρωπίων, 2) Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Διονύσου, 3) Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές του Δήμου Κηφισιάς εντός των λεκανών απορροής των καμένων δασικών εκτάσεων.

Περιβαλλοντικό έργο: 1) Ανάπλαση άλσους Περιστερίου - Διαμόρφωση έργων πρασίνου, 2) Ανακατασκευή και βελτίωση του πολεοδομικού ιστού της περιοχής Σωρού Δήμου Δάφνης, 3) Βελτίωση λειτουργικότητας και προσβασιμότητας κοινόχρηστων χώρων – αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος Δήμου Δροσιάς.

Κτηριακό έργο: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ανθούσας.

Οδοποιία: Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Επαρχιακής Οδού 40 Παιανίας – Σπάτα - Λούτσα.

Έργα κοινωνικών υποδομών-πολιτισμού και αθλητισμού: Κατασκευάστηκαν, ανακαινίστηκαν και αποκαθίστανται παιδικοί σταθμοί, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, ποδοσφαιρικά γήπεδα, πτέρυγες νοσοκομείων, ΚΑΠΗ, διατηρητέα κτήρια, ιερές μονές, αρχαιολογικοί χώροι.

 

Δράσεις

Η περιφέρεια Αττικής εκτός από την εκτέλεση τεχνικών έργων προχώρησε και στην πραγματοποίηση των παρακάτω δράσεων:

  1. Μεταφορές μαθητών.
  2. Μειώσεις μισθωμάτων σε κτίρια που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια Αττικής.
  3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2012 ξεκίνησε ο στρατηγικός σχεδιασμός από τον Ιούνιο του 2011.
  4. Παραχώρηση τριών βοηθητικών ραμπών για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε παραλίες της Αττικής.
  5. Προληπτική Ιατρική: Αποφασίστηκε η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης που είχε συνάψει η πρώην Νομαρχία Αθηνών με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών επεκτείνοντας, τον αριθμό των ωφελούμενων πολιτών σε όλη την Αττική πλέον και όχι μόνο σε κατοίκους της πρώην Νομαρχίας Αθηνών.
  6. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση σύναψης των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για την ένταξη του ερευνητικού προγράμματος «Αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι φοίνικες στο Πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος με έμφαση σε βιολογικές μεθόδους φυτοπροστασίας.

Η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο τη διαχείριση των θεμάτων που έχουν αναδυθεί από το σύγχρονο τρόπο ζωής στις μεγάλες πόλεις αλλά και για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση πάσης φύσεως τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, σύναψε Μνημόνια Συνεργασίας με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και με το τεχνικό Επιμελητήριο. Παρακάτω θα αναφερθούν συνοπτικά τα μνημόνια συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής.

 

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Σκοπός του μνημονίου ήταν ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάπτυξη κοινής δράσης και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, στις ακόλουθες περιοχές όπως:

 

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο

Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Αττικής για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση πάσης φύσεων τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Παρά την εξαιρετικά δυσχερή οικονομική περίοδο που διανύουμε η Περιφέρεια Αττικής το 2011 στήριξε τη διοργάνωση σημαντικών κοινωνικών - πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων όπως:

 

3η Πρόκληση: Συμβολή στην αντιμετώπιση ευρύτερων κρίσιμων κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων

Για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας:

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζοντας τις προσπάθειες που ξεκίνησε η Νομαρχία Αθηνών από το 2007 συγκέντρωσε σημαντικό υλικό, με πλήρη και ακριβή καταγραφή όλων των ανθυγιεινών εστιών, όλων των εγκαταλειμμένων κτηρίων, όλων των οικημάτων που διαμένουν κατά δεκάδες αλλοδαποί, όλων των χώρων όπου γίνεται συστηματικά διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, όλων των δρόμων που συγκεντρώνονται πολλές ιερόδουλες, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, και την πρόσφατη μετατόπιση τους σε περιοχές όπως η Αχαρνών, ο Άγιος Παντελεήμονας, η Πατησίων και η Κυψέλη. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει τη βάση για την άμεση λήψη μέτρων που θα βελτιώσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, που είναι πρωτεύον θέμα. Ως Περιφέρεια, έχει μελετηθεί ένα πρόγραμμα ανακαίνισης διατηρητέων και κατεδάφισης επικίνδυνων εγκαταλελειμμένων κτιρίων στο Ιστορικό κέντρο, συνολικού κόστους ενός δις.

Για τη διαχείριση απορριμμάτων:

Από την πρώτη στιγμή, η Περιφέρεια Αττικής έθεσε την αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων ως ένα από τους πιο σημαντικούς στόχους της δράσης της. Άμεσα διοργανώθηκαν ημερίδες και δράσεις με φορείς που μπλέχτηκαν και συμμετείχαν στη λύση του προβλήματος. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις 13/1/2011 με την τότε υπουργό ΥΠΕΚΑ για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, η Περιφέρεια συμμετείχε στη συνάντηση με τους οικολόγους πράσινους, αλλά και με τη διοίκηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Στη συνέχεια, διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Για μια βιώσιμη, οικονομική και φιλική στο περιβάλλον Διαχείριση Απορριμμάτων της Αττικής» με συνεργασία με την ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Για τα υγρά απόβλητα:

Η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποίησε συναντήσεις και ανταλλαγή θέσεων και απόψεων με Δημάρχους, ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΥΠΕΚΑ για δρομολόγηση έργων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Επίσης, έγινε χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Αττικής του κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

 

Κλείνοντας, διαπιστώνουμε ότι οι δράσεις, τα έργα, οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής όχι μόνο είναι σημαντικές αλλά κρίνονται απαραίτητες για τη συνέχιση της ανάπτυξης της χώρας ακόμη και σε μία δύσκολη οικονομική – πολιτιστική - κοινωνική περίοδο την οποία περνά η χώρα μας.