Οι ανεμογεννήτριες βοηθούν στο πρόβλημα της ανεργίας;

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 16:43

Aναδημοσίευση από eletaen.gr

 

Mύθοι και Αλήθειες

 Οι ανεμογεννήτριες βοηθούν στο πρόβλημα της ανεργίας;

Μύθος:

Οι ανεμογεννήτριες δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας.

 

Αλήθεια:

Φυσικά και δημιουργούν και μάλιστα εκεί που χρειάζονται: στην περιφέρεια.

Αν εξετασθεί ο κλάδος της αιολικής ενέργειας συνολικά και υπολογισθούν οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στην βιομηχανία καθώς και στην λειτουργία και συντήρηση των αιολικών πάρκων από την επίτευξη ενός στόχου εγκατάστασης 180.000 MW ως το 2020 στην Ευρώπη, θα προκύψουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 

 

Σύμφωνα με στατιστική που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2009 ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις αιολικών πάρκων που τότε λειτουργούσαν περί τα 700 MW, βρέθηκε ότι με βάση τα πραγματικά απολογιστικά

στοιχεία απασχόλησης έχει δημιουργηθεί μία μόνιμη θέση απασχόλησης για κάθε εν λειτουργία MW. Και μάλιστα ως εξής:

Σήμερα στην Ελλάδα κατασκευάζονται οι πυλώνες των ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται στη χώρα μας. Βιομηχανικές μονάδες υπάρχουν στο Αλιβέρι, την Τρίπολη, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, τη Λάρισα και αλλού. Το γεγονός αυτό μαζί με τα τοπικά έργα υποδομής και έργα πολιτικού μηχανικού συνεισφέρουν ώστε το 30%-35% της συνολικής επένδυσης εγκατάστασης μιας ανεμογεννήτριας να παραμένει ως εθνική προστιθέμενη αξία.

> Μέχρι το 2009 η αιολική ενέργεια είχε δημιουργήσει στην Ελλάδα 1 μόνιμη θέση εργασίας για κάθε εν λειτουργία MW. Οκτώ με δέκα φορές περισσότερες από αυτές που δημιουργούν οι νέοι συμβατικοί σταθμοί ορυκτών καυσίμων.

> Η εθνική προστιθέμενη αξία σε κάθε επένδυση αιολικού πάρκου είναι 30-35%. Το αντίστοιχο για ένα συμβατικό σταθμό είναι της τάξης του 10-15%.