Οι ανεμογεννήτριες χειροτερεύουν το κλίμα;

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 16:36

Aναδημοσίευση από eletaen.gr

 

Mύθοι και Αλήθειες

Οι ανεμογεννήτριες χειροτερεύουν το κλίμα;

Μύθος:

Η αιολική ενέργεια δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Αλήθεια:

Συμβάλλει και με το παραπάνω και αποτελεί μαζί με τις υπόλοιπες ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας τη μόνη μας ελπίδα για ένα βιώσιμο πλανήτη.

Για τα ελληνικά δεδομένα παραγωγής ηλεκτρισμού, για κάθε μία κιλοβατώρα που παράγεται από μια ανεμογεννήτρια αποτρέπεται περίπου η εκπομπή ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και άλλων ρύπων όπως διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, στάχτης κτλ. Η αιολική ενέργεια μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που απαιτείται στα πλαίσια του Πρωτόκολλου του Κιότο, που στοχεύει στον έλεγχο και αποτροπή των κλιματικών αλλαγών. από ότι στην Ελλάδα, λόγω διαφορετικού ενεργειακού μίγματος παραγωγής ηλεκτρισμού. Η αιολική ενέργεια είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής είναι σημαντικός εκπομπός αερίων του θερμοκηπίου. Η ίδια η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτροπαραγωγής (Εurelectric) έχει υιοθετήσει την απαίτηση για μείωση κατά 21% των εκπομπών της το 2020 σε σχέση με το 2005 και μηδενισμό των εκπομπών το 2050. Η μείωση αυτή θα επιτευχθεί κατά 50% σχεδόν χάρη στη μείωση των απευθείας εκπομπών CO2 και κατά 36% από βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Όλα χρειάζονται. Ένας πολύ αξιόπιστος δείκτης για την συμβολή της αιολικής ενέργειας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της μεγαλύτερης κατασκευάστριας, ο χρόνος αντιστάθμισης των εκπομπών που έχουν προκληθεί κατά την κατασκευή των ανεμογεννητριών είναι 3,1-6,8 μήνες ανάλογα με το προϊόν και το ενεργειακό μίγμα των τόπων παραγωγής και εγκατάστασης. Στην Ελλάδα ένα αιολικό πάρκο 40MW σε μια περιοχή με σχετικά καλό αιολικό δυναμικό (2.750 ισοδύναμες ώρες), παράγει ετησίως 110.000 MWh και εξοικονομεί 93 χιλιάδες τόνους CO2 προσφέροντας όφελος της τάξης των 2,8 εκατ. € κάθε έτος στην εθνική οικονομία (30€/tn) ή όφελος 70.000 €/MW κάθε έτος.