Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να ηλεκτροδοτούν μεγάλες πόλεις;

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 16:31

Aναδημοσίευση από eletaen.gr

 

Mύθοι και Αλήθειες

 Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να ηλεκτροδοτούν μεγάλες πόλεις;

Μύθος:

Η αιολική ενέργεια δεν είναι αξιόπιστη πηγή ηλεκτρικής ισχύος και δεν μπορεί να αναλάβει μεγάλο μερίδιο της ηλεκτροπαραγωγής.

 

Αλήθεια:

Η αιολική ενέργεια είναι μια αξιόπιστη τεχνολογία μεταβλητής παραγωγής ενέργειας και έχει ήδη οδηγήσει σε απεγκατάσταση συμβατικών σταθμών.

Ο αέρας φυσάει σε διαφορετικές στιγμές σε διαφορετικές περιοχές, αλλά ποτέ δεν επικρατεί νηνεμία σε μια μεγάλη έκταση. Πάντοτε κάπου παράγεται ηλεκτρισμός από αιολική ενέργεια και έτσι η αιολική ενέργεια εγγυάται μια ελάχιστη παραγωγή. Η αιολική ενέργεια ανακριβώς περιγράφεται ως διαλείπουσα πηγή ενέργειας. Είναι απλά τεχνολογία μεταβλητής παραγωγής και υπάρχουν τεχνικές λύσεις (αντλησιοταμίευση,

διασυνδέσεις, ηλεκτροκίνηση, υδρογόνο κλπ.) που συντελούν στην διαχείριση αυτού του χαρακτηριστικού της. Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και των ΑΠΕ γενικά, έχει οδηγήσει σε κλείσιμο συμβατικών και πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο 2000-2009 στην Ενωμένη Ευρώπη η συνολική εγκατεστημένη ισχύ των στερεών καυσίμων (άνθρακα, λιγνίτη) μειώθηκε κατά 12.010 MW, του πετρελαίου κατά 12.920 MW και των πυρηνικών κατά 7.205 MW. Η τάση αυτή είναι διαρκώς και πιο έντονη. Χαρακτηριστικά το 2009, η συνολική καθαρή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος για ηλεκτροπαραγωγή στη Ευρώπη προήλθε κατά 77% από ΑΠΕ εκ των οποίων 50% αιολικά πάρκα και 21% φωτοβολταϊκά. Άλλωστε ήδη υπάρχουν χρονικές περίοδοι που η αιολική ενέργεια είναι η πρώτη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αναπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης όπως π.χ. στην Ισπανία σύμφωνα με ανακοίνωση του Διαχειριστή του ισπανικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος (REE – Μάρτιος 2011).