Οι ανεμογεννήτριες διαλύουν το real estate;

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 16:05

Aναδημοσίευση από eletaen.gr

 

Mύθοι και Αλήθειες

 Οι ανεμογεννήτριες διαλύουν το real estate;

Μύθος:

Τα αιολικά πάρκα μειώνουν την αξία της γης, των σπιτιών και των οικοπέδων.

 

Αλήθεια:

Οι μελέτες που έχουν γίνει αποδεικνύουν το αντίθετο.

Οι ανεμογεννήτριες είναι πλήρως συμβατές με το αστικό και οικιστικό περιβάλλον. Ανεμογεννήτριες υπάρχουν μέσα στον αστικό ιστό του Άμστερνταμ, της Βοστώνης, του Τορόντο, στο London Eye σε απόσταση μόλις 10 μίλια από το City και σε άλλες πόλεις του αναπτυγμένου κόσμου.

Οι πιο αναλυτικές και αξιόπιστες μελέτες για τη σχέση της αιολικής ενέργειας με την αξία γης, έχουν γίνει στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη του Renewable Energy Policy Project (REPP), U.S.A. με τίτλο ‘The effect of wind development on local property values’, (http://www.repp.org/wind/index.html), στηρίχθηκε στην επεξεργασία 25.000 πραγματικών αγοραπωλησιών γης σε 10 διαφορετικές περιοχές όπου εγκαταστάθηκαν αιολικά πάρκα. Οι αγοραπωλησίες αφορούσαν ακίνητα εντός ακτίνας 5 μιλίων από τα αιολικά πάρκα, με και χωρίς οπτική επαφή, πριν και μετά την εγκατάσταση, και συγκρίθηκαν με τις τιμές ανάλογων αγοραπωλησιών σε περιοχές με όμοια κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά που δεν διαθέτουν αιολικά πάρκα. Και στις 10 περιοχές οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται μετά την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. Στις 8 από τις 10 περιοχές, ο ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης των τιμών στις περιοχές χωρίς αιολικά πάρκα.

Ομοίως, η μελέτη των RICS - Oxford Brookes University, με τίτλο «What is the impact of wind farms on house prices?» (http://www.rics.org/Property/ Residentialproperty/Residentialpropertymarket/Wind%20farms%20FiBRE.html), επικεντρώθηκε στον εντοπισμό μεταβολής στις τιμές πραγματικών αγοραπωλησιών γης ή κατοικιών σε μια περιοχή πριν και μετά την εγκατάσταση αιολικού πάρκου και απόδειξε ότι η παρουσία Α/Π δεν αποτελεί παράγοντα που επιδρά στην αξία των ακινήτων.

Τα αιολικά πάρκα δεν υποτιμούν την αξία γης και ακινήτων – Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη μέση μηνιαία μεταβολή της τιμής αγοραπωλησίας ιδιοκτησιών γης στις ΗΠΑ σε 10 περιοχές με οπτική επαφή με νέα Α/Π σε ακτίνα 5 μιλίων (View Shed) σε σχέση με ανάλογες περιοχές χωρίς οπτική επαφή (Comparable): Και στις 10 περιοχές οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται μετά την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. Στις 8 από τις 10 περιοχές, ο ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης των τιμών στις περιοχές χωρίς αιολικά πάρκα (http://www.repp.org/wind/index.html).