Οι ανεμογεννήτριες βλάπτουν πράγματι την υγεία?

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 15:40

Aναδημοσίευση από eletaen.gr

Mύθοι και Αλήθειες

Οι ανεμογεννήτριες βλάπτουν πράγματι την υγεία?

Μύθος:

Οι ανεμογεννήτριες βλάπτουν την υγεία διότι προκαλούν υπόηχους, ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και άλλα επιβλαβή φαινόμενα.

 

 

Αλήθεια:

Οι ανεμογεννήτριες δεν προκαλούν τίποτα από όλα αυτά και δεν βλάπτουν την υγεία.

Η διεθνής βιβλιογραφία δεν δικαιολογεί καμία τέτοια ανησυχία. Ενδεικτικά, το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας της Κυβέρνησης της Αυστραλίας (National Health and Medical Research Council - NHMRC) εξέδωσε τον Ιούλιο του 2010 Δημόσια Δήλωση με θέμα «Ανεμογεννήτριες και Υγεία» στην οποία, έπειτα από εξέταση όλης της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας, συμπεραίνει ότι «Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δημοσιευμένη επιστημονική τεκμηρίωση που να συνδέει ευθέως τις ανεμογεννήτριες με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία». Πιο συγκεκριμένα το NHMRC εξέτασε τις διατυπωμένες ανησυχίες σχετικά με υποηχητικό θόρυβο, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κλπ. Για καμία από αυτές δεν βρήκε επαρκείς ενδείξεις ότι μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. Ειδικότερα για το θέμα των υποήχων το NHMRC επισημαίνει ότι οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες, στις οποίες τα πτερύγια περιστρέφονται μπροστά (ανάντι) από τον πύργο, παράγουν πολύ χαμηλά επίπεδα υποήχων. Καμιά επίσης ακτινοβολία δεν εκπέμπεται από τις ανεμογεννήτριες. Όσον αφορά το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργεί το ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό είναι χαμηλής συχνότητας και χαμηλότερης έντασης από τα πεδία που προκαλούνται στις πόλεις και μέσα στα σπίτια από τις κοινές οικιακές συσκευές.

Τιμές μαγνητικού πεδίου για διάφορες ηλεκτρικές συσκευές και σε αποστάσεις 3 cm, 30 cm και 1m από αυτές (πηγή: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΕΑΕ).

Μαγνητική επαγωγή σε μΤ

                       Σε απόσταση 3cm    Σε απόσταση 30cm    Σε απόσταση 1 m

Ανεμιστήρας                2-30            0,03-4                0,01-0,35

Ηλεκτρικό πριόνι         250-1.000        1-25                    0,01-1

Ηλεκτρικές σκούπες     200-800          2-20                    0,13-2

Τηλεοράσεις                2,5-50            0,04-2               0,001-0,15

Φούρνοι μικροκυμ.      75-200            4-8                     0,25-0,6

Στεγνωτήρες Μαλλιών 6-2.000          0,001-7               0-0,3

 

Ηλεκτρικές γραμμές (κάτω από τον αγωγό)

0,2 – 4 (ανάλογα με την τάση – τυπική τιμή)

2 - 25 (ανάλογα με την τάση – μέγιστη τιμή)

Επιπροσθέτως τείνει να τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι η ενόχληση από τον θόρυβο ανεμογεννητριών επηρεάζεται σημαντικά από μη-ακουστικούς παράγοντες. Το Ερευνητικό Εργαστήριο της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace (Greenpeace Research Laboratory) σε έκθεσή του με ημερομηνία 4/11/2011 προς την Μόνιμη Επιτροπή για Κοινοτικές Υποθέσεις της Γερουσίας της Αυστραλίας με θέμα «ανεμογεννήτριες, υπόηχοι και πιθανές επιπτώσεις στην υγεία» αναφέρει ότι σύμφωνα με επιστημονική μελέτη (Pedersen et al. 2009, Response to noise from modern wind farms in the Netherlands. Journal of the Acoustical Society of America 126: (2) 634-643), «ο μη-ακουστικός παράγοντας με τη μεγαλύτερη επίδραση στην ενόχληση ήταν το οικονομικό όφελος, το οποίο μείωνε την πιθανότητα ενόχλησης. Όπως αναμενόταν άνθρωποι που επωφελούνται οικονομικά από μια πηγή θορύβου ήταν λιγότερο πιθανό να ενοχληθούν από αυτή».